Veiligheidsvoorschriften

Hieronder vindt u een overzicht van de gevarensymbolen die u kunt tegen komen op onze producten en onze pagina’s.

Schade voor gezondheid op lange termijn

Omschrijving:

Veiligheidsvoorschriften:

Oxiderend

blank

Omschrijving:

Veiligheidsvoorschriften:

Ontvlambaar

blank

Omschrijving:

Veiligheidsvoorschriften:

Irriterend of schadelijk

blank

Omschrijving:

Veiligheidsvoorschriften:

Gevaarlijk voor het milieu

blank

Omschrijving:

Veiligheidsvoorschriften:

Corrossief of bijtend

blank

Omschrijving:

Veiligheidsvoorschriften:

LET OP: De symbolen en informatie op deze pagina is puur indicatief, er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze pagina.

Lees altijd de verpakking van het product, voordat u het gebruikt.